Wszystkie meble objęte są roczną gwarancją. Gwarancja ta dotyczy: obicia mebla, konstrukcji oraz sprężyn. Okres gwarancyjny liczony jest od daty dostawy produktu do domu klienta.

Wszystkie produkty zamówione poprzez www.sofabedhouse.uk są wykonywane na indywidualne zamówienie klienta, za wyjatkiem tych, które zostały kupione ze stanu magazynowego. Produkty ze stanu magazynowego określane są czasem dostawy do 10 dni roboczych. Jesli indywidualne zamówienie zostało przyjęte do realizacji, rezygnacja nie jest możliwa.

Produkty ze stanu magazynowego

Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, klient poinformuje nas, że chce zrezygnować z zakupu, otrzyma stu procentowy zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy, będzie dokonany tą samą drogą, którą wpłyneła opłata za zamówienie. Produkt zgłoszony do oddania po 7 dniowym okresie, zostanie obciążony 20% niezwracalnym depozytem.

Wszystkie produkty zamówione poprzez www.sofabedhouse.uk są wykonywane na indywidualne zamówienie klienta, za wyjatkiem tych, które zostały kupione ze stanu magazynowego. Produkty, które zostały kupione pod indywidualne zamówienie, nie obowiązuje prawo do wymiany lub zwrotu gotówki. Klient może domagać się reklamacji tylko w przypadku wad powstałych z winy producenta lub jeśli produkt został wykonany nie zgodnie z zamówiniem klienta..

Zwrot nie uszkodzonego towaru ze stanu magazynowego

Jeśli w ciągu 7 dni od daty dostawy, klient poinformuje nas, że chce oddać produkt, otrzyma zwrot pieniędzy, pomniejszony o koszty dostawy. Klient zobligowany jest zwrócić produkt w takiej kondycji, w jakiej został on dostarczony do Niego oraz na własny koszt. Jeśli produkt zostanie zniszczony z winy klienta i na posesji klienta, zostanie pobrana oplała za naprawę. Jeśli koszt naprawy przewyrzszy sumę jej zakupu SofaBed House rości sobię prawo do zatrzymania całej sumy wpłaconej przez klienta.

Wszystkie produkty zgłoszone do oddania po 7 dniowym okresie, zostaną obciążone 20% niezwracalnym depozytem.

Zwrot uszkodzonego towaru

Jesli produkt po dostarczeniu do klienta okaże się uszkodzony, klient powinien podjąć następujące kroki:

  • podpisać dokument dostawy, w którym kurier opisze uszkodzenie, które nie powstały z winy klienta.
  • w ciągu nie dłuższym niz 7 dni roboczych od dostawy, napisać Email lub zadzwonić i zgłosić uszkodzenia.
  • wyrazić zgodę na inspekcję mebla w domu klienta przez przedstawiciela SofaBed House lub zaplanowannie odbioru produktu z domu klienta do inspekcji w siedzibie SofaBed House.

Jeśli produkt przejdzie egzamin na korzyść klienta SofaBed House ma obowiązek naprawić produkt, wymienić na nowy lub zwrócić klientowi koszty zakupu. Decyzję o wyborze alternatywnego rozwiązania podejmuje SofaBed House.

SofaBed House nie ponosi odpowiedzialności za produkt, jeśli klient po uprzednim zgłoszeniu uszkodzeń, będzie nadal go używał, jak również, jeśli naprawi produkt na wlasnę rękę.

W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów zakupowych, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta na numer 0120 438 02 11. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc tak szybko i efektywnie jak to tylko będzie możliwe.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy za zakupiony produkt, będzie dokonany w ciagu 5 do 7 dni roboczych od pisemnego powiadomienia (w przypadku towarow kupionych ze stanu magazynowego) oraz 5 do 7 dni roboczych po otrzymaniu i sprawdzeniu mebla przez SofaBed House. Zwrot pieniedzy zostanie zainicjowany tą samą drogą, ktorą klient dokonał zakupu.